cuộc cách mạng 4.0 cần chuyển bịnh những gì

cuộc cách mạng 4.0 đang ảnh hưởng và lan rộng phạm vi kinh tế toàn cầu là cuộc cách mạng công nghệ trong sản suất kinh doanh nhu cầu thị trường là rất lớn thay đổi phương thức kinh doanh truyền thống điển hình như uber đang lan tỏa mạnh mẽ kinh doanh online đang là một su thế và su hướng phát triển mà nước chúng ta có tỉ lệ dân số trẻ đây cũng là thời cơ cơ hội để tuổi trẻ chúng ta phát triển chúng ta nên trú trọng vào ngoại ngữ công nghệ thông tin tiếng anh và máy tinh

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hiển thị tất cả kết quả cho ""