CHỈ SỐ KPI VỀ KHÁCH HÀNG

CHỈ SỐ KPI VỀ KHÁCH HÀNG

Nguyễn Văn Luân 0 Bình luận 20/10/2018

CHỈ SỐ KPI VỀ KHÁCH HÀNG % doanh số khách hàng mới: Tỷ lệ này = doanh số từ khách hàng mới / tổng doanh số. Tỷ lệ nào cho biết tỷ lệ tăng doanh số của công ty từ số khách hàng mới là bao nhiêu? Số khách hàng mới: ...

Chi tiết
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Nguyễn Văn Luân 0 Bình luận 20/10/2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN AA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 01-201 6 /HĐLĐ-TN ...

Chi tiết
CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Nguyễn Văn Luân 0 Bình luận 20/10/2018

CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Việc đánh giá công việc là tùy thuộc vào phương pháp của mỗi công ty, nhưng sau khi đánh giá, đây là những số liệu bạn cần quan tâm. Tỷ lệ nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ: Công thức = số nhân viên không hoàn thành/ tổng số nhân viên. Bạn xem xét tỷ...

Chi tiết
popup

Số lượng:

Tổng tiền: